Durf jezelf aan!

De kring (Circle practice) *

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

Het samenkomen in kring ('circle') is een oeroude vorm van vergaderen, een respectvolle dialoog die mensen al duizenden jaren verbindt. In die zin is de kring het fundament van vele culturen.

Wat een vergadering maakt tot een kring is de bereidheid van mensen om over te stappen van het informele praten en het voor-ingenomen discussiëren naar een ontvangende houding van doordacht spreken en aandachtig luisteren.

Drie principes (in de Kring is iedereen een leider):

  • leiderschap roteert tussen alle leden
  • verantwoordelijkheid is gedeeld ten behoeve van de kwaliteit van de ervaring
  • we vertrouwen op heelheid, meer dan op eender welke persoonlijke agenda

Drie praktijken

  • Listen with attention : luister aandachtig naar wat de andere zegt. Luister niet alleen naar wat de andere zegt, maar naar wat hij / zij probeert te zeggen, ga op zoek naar de verbinding eerder dan het verschil
  • Speak with intention : woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren (Augustinus). Wat is relevant om gezegd te worden. Wat draagt bij tot datgene wat we samen proberen op te bouwen? Meningsverschillen zijn van harte welkom
  • Attend to the wellbeing of the group : neem je verantwoordelijkheid op voor deze groep: overweeg de impact van je woorden en handelen voor, tijdens en nadat je spreekt

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

* The Circle Way, A Leader in Every Chair by Christina Baldwin and Ann Linnea, Berrett-Koehler, 2010