Durf jezelf aan!

Achtergrond

Van opleiding jurist, werkt Damien als algemeen directeur van De Sleutel, een netwerk van voorzieningen actief in drugspreventie en in de zorg en activering van mensen met een verslavingsproblematiek. Als gecertificeerd coach heeft hij jarenlange ervaring in het coachen van mensen, teams en organisaties. Hij is vertrouwenspersoon en sparring partner voor ondernemers en zelfstandigen. Sinds 2015 is hij ook Art of Hosting practitioner en impactcoach binnen de Sociale Innovatiefabriek (Brussel).

Opleiding

 • Licentiaat in de Rechten, KU Leuven
 • Certificatie inspirerend coachen bij Jef Clement, Center for Selfmanagement
 • Certificatie DISC bij DISC Factor Nederland
 • Diverse trainingen in coaching binnen het Instituut voor Neurocognitivisme, Brussel
 • Voortgezette Training Leidinggeven aan Groepen en Teams (VTLG), Instituut voor Communicatie (IVC) Kortrijk
 • Postuniversitaire opleiding organisatieontwikkeling, K.U. Leuven en P.U.C. Diepenbeek
 • Semester Odyssey (3 maanden), North Carolina Outward Bound School, USA
 • 4-daagse opleiding sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) aan het Sociocratisch Centrum Nederland (Rotterdam)
 • Appreciative Inquiry training, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
 • Global Classroom on Presencing (theory U), 8 weken training aan het Presencing Institute, MIT Boston, USA
 • U LAB (theory U) Leading From the Emerging Future - an introduction to leading profound social, environmental and personal transformation
 • Trainingen in Art of Hosting in Nederland, Oostenrijk, Denemarken en België
 • Diverse trainingen in Sociocracy 3.0 met James Priest en Lily David (niveau 1 en 2)

be the change coaching achtergrond damien versele

Missie

Via coaching nodig ik mensen, teams en organisaties uit het onvermoede potentieel in te zetten en zichzelf aan te durven in vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Waarden

De volgende waarden streef ik na in elke coachingrelatie: vrijheid, respect, authenticiteit, verbondenheid, discretie.

Inspiratie?

 • Het 'oplossingsgericht denken' verdiept zich in tegenstelling tot het probleemoplossend werken niet in de oorzaken van een probleem als sleutel tot het vinden van de oplossing. Deze manier van werken, integendeel, richt de aandacht op de gewenste situatie in de toekomst, op wat werkt, reeds verworven is binnen het eigen referentiekader en vraagt om versterkt te worden.
 • 'Positieve psychologie': onderzoek naar thema's in de persoonlijke ontwikkeling zoals geluk, veerkracht, creativiteit, zelfvertrouwen, motivatie, liefde en optimisme. Ze onderstreept het belang van positiviteit in ervaringen en emoties als hefbomen om de veerkracht te verhogen.
 • Art of Hosting Conversations that Matter is een filosofie, een levenswijze die vertrekt vanuit het idee dat antwoorden op hedendaagse complexe problemen niet langer voortkomen uit één 'verlichte' geest, maar wel uit het aanspreken van de collectieve intelligentie van alle mensen die hierop betrokken zijn. Het is een praktijk van cocreatie en diep luisteren binnen groepen van 10 tot 1000 mensen die conflict omzet in creatieve samenwerking.
 • Theory U: de complexiteit van de hedendaagse problemen is van die orde dat de antwoorden uit het verleden niet meer volstaan. Theory U reikt een nieuw leerperspectief, een nieuwe manier van 'luisteren' aan: niet langer het downloaden (luisteren binnen het referentiekader van het eigen oordeel), maar een luisteren dat open staat voor het nieuwe, voor wat zich aandient. Een hele kunst: leven met een open geest, een open hart en een open wil.
 • 'Mindfulness' is een wetenschappelijk beproefde methode in het omgaan met stress, angst, pijn. Ze beoogt het leven in het hier en nu vanuit een open, milde en liefdevolle aandacht voor wat is. Aandachtstraining slaat de brug tussen Oosterse wijsheid en Westerse psychologie.
 • 'Appreciative inquiry' of 'waarderend onderzoek' is een methode om veranderingen in mensen en organisaties te bewerkstelligen vertrekkend van de kracht die zij in zich hebben. Appreciative inquiry gaat op zoek naar en bekrachtigt de mogelijkheden, de sterktes en successen uit heden en verleden.
 • 'NeuroCognitieve & Gedragsmatige Methode' (NGM) biedt een heldere kijk op hoe de mens functioneert. De NGM verbindt psychologische wetenschappen (cognitieve en gedragsmatige therapieën) en neurowetenschappen. Ze reikt handvatten aan om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen.

be the change coaching achtergrond damien versele

Cirkel

"Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,

blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,

blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,

blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan,

blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Maar als ik mijn ogen sluit en mijn ware zelf van binnen voel,

dan kom ik deze cirkel uit en kan ik steeds opnieuw beginnen"

(dichter onbekend)