Durf jezelf aan!

Agenda

Training : Naar een nieuw leiderschap voor nieuwe tijden

Hoe kunnen we creatie-energie in organisaties laten stromen ten dienste van de organisatie? The art of hosting and harvesting conversations that matter - 4-6 juni 2019 - Oude Abdij, Abdijstraat Drongen

De wereld van vandaag lijkt op zoek naar een nieuwe samenhang, een nieuwe bedding waarin complexiteit enerzijds en welbevinden anderzijds kunnen samengaan. Deze zoektocht zien we zowel op individueel als op collectief vlak. Multinationals en KMO's, welzijns en zorgorganisaties zien zich genoodzaakt hun klassieke structuren en gewoontes te bevragen. Men is zoekende naar nieuwe denk en handelwijzen om flexibel in te spelen op de niet aflatende stroom van veranderingen in markt, reglementering en verwachtingen van de vele belanghebbenden...

Het boek 'Reinventing organizations' van Frederick Laloux (2015) speelt in op deze vragen en heeft heel wat in beweging gezet. Begrippen als heelheid, vertrouwen, wijsheidů zijn niet langer zweverig noch naïef binnen organisaties. De droom van vele mensen om actief en gelijkwaardig te participeren aan de eigen organisatie binnen de profit en de socialprofit, is helemaal niet zo ver meer. De tijd is rijp; de nood is groot.

Maar de vraag stelt zich: hoe begin je eraan? Hoe besturen we, weg van de pure hiërarchie, en toch efficiënt en effectief? Hoe creëren we verbinding tussen mensen over de verschillende hiërarchische lagen of doorheen verschillende verantwoordelijkheidsgebieden heen? Hoe verhogen we de betrokkenheid van medewerkers op mekaar en op de missie van de organisatie? Hoe komen we op efficiënte wijze tot gedragen beslissingen die snel uitvoerbaar zijn? Er zijn vele handvatten, zowel in Art of Hosting, als in Sociocracy 3.0 en in andere aanpakken. Welke bruggen kunnen we hier slaan?

In deze training gaan we op zoek naar dit nieuwe besturingssysteem en ook naar het nieuwe leiderschap: een leiderschap van verstilling enerzijds (innerlijkheid, ruimte creëren en collectief luisteren, transparantie...) en een leiderschap van versnellen anderzijds (verantwoordelijkheid, effectiviteit en voortdurend verbeteren...).

We duiken in 'the Art of Hosting Conversations that Matter'. Deze praktijk, methodiek en modellen vormen het cement voor sociale innovatie. Ze reikt handvatten aan om initiatief te nemen, zich te verbinden met anderen in authentieke dialoog en co-creatieve samenwerking.

De 'kunst' van de 'Art of Hosting' bestaat erin om de collectieve intelligentie van een groep mensen, een gemeenschap, organisatie of bedrijf aan te spreken en in te zetten in het licht van betere en duurzamere oplossingen voor complexe uitdagingen. Wereldwijd vormt een groeiende groep mensen samen een open gemeenschap en een lerend netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt in het begrijpen van complexiteit en het verkennen van nieuwe manieren van denken en innoverend organiseren. Tijdens deze training kun je je erin onderdompelen.

Kringgesprek : Biedt klimaatverandering ook kansen?

Zulte - OPENVELDDAG HUMUS - zondag 23 juni 2019 15u00 - Zaubeekstraat 227, Zulte

De gevolgen van de klimaatverandering in de wereld zijn niet langer te miskennen. In Vlaanderen reageren mensen verschillend : sommigen voelen zich kwaad of angstig, machteloos of teleurgesteld. Anderen zijn onverschillig. Initiatieven worden opgezet met meer of minder media aandacht. Er worden marsen en debatten gehouden, sommigen laten het vlees achterwege, verbruiken geen plastiek meer of kopen enkel nog bio-producten... Ook hierop reageren mensen verschillend : de enen doen mee, de anderen halen de schouders op. Grote acties worden vaak politiek gerecupereerd, van anderen worden karikaturen gemaakt en weggelachen.

Maar kan klimaatverandering ook kansen bieden? Wat gebeurt er als we ons met mekaar verbinden rond dit thema voorbij schuld en schaamte, voorbij de tegenstelling links - rechts, arm - rijk, Noord - Zuid? Kunnen we kijken naar deze vraag vanuit 'wat is mogelijk' ipv 'wat is niet mogelijk'? Laat het ons proberen!

Op zondag 23 juni gaan we in de kring zitten om 15:00. We creëren de ruimte om deze vragen te verkennen en mogelijke antwoorden niet-oordelend te delen met mekaar. Elke stem telt in dit forum van aandachtig luisteren en bewust spreken. Deelname is gratis. De kring gaat door bij minimum 4 deelnemers. Graag vooraf inschrijven.

Gastheer : Damien Versele

Workshop klankschalen maken

Zulte - 05-07 juli 2019 - Waalbeekstraat 83, Zulte

talentum coaching agenda damien versele

Leer de techniek van het smeden en het luisteren naar klank in de natuurlijke setting van Zulte, Oost-Vlaanderen. Klankschalen smeden is meer dan ambachtelijk werken. Het is zich verbinden met klank en koper vanuit de specifieke intentie die je hebt voor de klankschaal. Welkom tot dit meditatief, kunstzinnig en ambachtelijk proces.

Meer info : 0494-89.64.23 (Damien Versele)

In samenwerking met Stichting Odebaer - www.klankcreatie.nl